Lej Las Vegas

LEJ LAS VEGAS

Udlejning /Arrangementsaftaler

Forsamlingshuset udlejes på traditionel vis, sådan at lejer får udleveret nøgle og selv ordner alt i forbindelse med arrangementet. Udover den traditionelle udlejning er der mulighed for også at benytte forsamlingshuset under andre former.

ALMINDELIG UDLEJNING AF FORSAMLINGSHUSET:
Udover almindelig udleje af huset, udlejes også service og interiør eksternt.

ANDRE FORMER FOR UDLEJNING

Arrangementer afholdt i Las Vegas`eget regi`
Afvikling af de enkelte arrangementer der afholdes i forsamlingshusets eget regi, organiseres af alle bestyrelsesmedlemmer i forening.

Samarbejde med eksterne arrangører
Forsamlingshuset udlejes sådan at lejer har initiativet og forsamlingshuset får del i arrangementet.
Lejen er halvdelen af den, til en hver tid, gældende takst. Repræsentanter for forsamlingshuset organiserer og afvikler alt vedrørende baren. Herunder ansøgning om spiritus bevilling. Eventuel økonomisk overskud fra baren tilfalder forsamlingshuset. Ekstern arrangør står selv for alle andre tiltag i forhold til arrangementet. Herunder annoncering, udsmykning, oprydning, rengøring osv.

Almennyttige arrangementer
Leje af forsamlingshuset i forbindelse med almennyttige og ikke kommercielle arrangementer.
Lejen er de faktiske udgifter i forbindelse med brug af el og varme. Lejer skal selv forestå efterfølgende oprydning og rengøring.
Arrangementerne skal i hvert enkelt tilfælde vurderes af bestyrelsen som værende almennyttig og fremmende for kulturfællesskab.

ER HUSET LEDIGT?

Henvendelse angående leje:
Mobil: 4283 3477
Sms besvares ikke.

Kontrakt & Reglement
Reglement
Arrangement, aftaler
Lejekontrakt