BESTYRELSE

BESTYRELSE

Organisation/Bestyrelse

Las Vegas er organiseret som en forening med generalforsamling som øverste ledelse og en bestyrelsen som ansvarlig for den daglige ledelse og drift.

Økonomi:
Aktiviteter og bygnings vedligeholdelse søges finansieret via kontingenter, udlejning af forsamlingshuset og udlejning af interiør (Prisliste). Overskud i forbindelse med afholdelse af arrangementer.
Fonde og sponsorater.

Bestyrelsens medlemmer 2021:
Formand: Johannes Moltesen
Næstformand: Jena Schiff
Sekretær: Jena Schiff
Kasser: Kirsten Katcher
Menig: Helle Marthinsen
Menig: Knud Larsen

Suppleanter:
1. suppleant: Jesper Haun